Hammassairaudet

 
 
palvelut - hammassairaudet - suuntutkimukset.jpg

SUUN TUTKIMUKSET

Jokaisen hevosen suu ja hampaat tulisi tarkastaa noin 6-12 kk välein (nuorilla ja vanhoilla jopa useammin). Hyvä tutkimus tehdään rauhoitetulle hevoselle suun huuhtelun jälkeen suunavaajaa, hyvää valoa, peiliä ja koettimia käyttäen. Rauhoittaminen on tarpeen, jotta hampaiden jokainen väli ja pinta saadaan tutkittua kunnolla. Lisäksi tutkimus on hevoselle miellyttävämpi ja turvallisempi rauhoituksessa. Esimerkiksi diastemat eli hammasvälitulehdukset ja niihin liittyvät kivuliaat ientaskut voivat jäädä huomaamatta, jos hevonen vastustelee tutkimusta. Nämä on kuitenkin tärkeä saada diagnosoitua ja hoidettua, sillä ne ovat kivuliaita ja eteneviä sairauksia. 

Myös nuoren hevosen suu kannattaa tarkastaa säännöllisesti, sillä suussa tapahtuu paljon ensimmäisten elinvuosien aikana. Sudenhampaat puhkeavat noin 70%:lle hevosista noin 5–6 kk iässä. 2,5–5 vuoden iässä maitohampaat vaihtuvat pysyviin. Ratsastavat maitohampaat ja niiden alle kertyvä rehu voivat aiheuttaa ongelmia. Mikäli purentavirhe, esimerkiksi rivistään siirtynyt hammas, havaitaan nuorella hevosella voidaan se useimmiten korjata säännöllisellä purennan korjauksella. 

Hampaiden terveydenhoidossa tärkeintä on ongelmien varhainen tunnistaminen ja niihin reagointi sekä hoitotoimenpiteiden suorittaminen ajoissa. Tiedetään että esimerkiksi infundibulaarinen karies tulee lopuksi pitkälle edetessään halkaisemaan hampaan, jolloin ainoa hoitovaihtoehto on hampaan poisto. Hammas voidaan kuitenkin hoitaa paikkaamalla ennen kuin se halkeaa. Tästä syystä on tärkeää, että karies tunnistetaan riittävän ajoissa.

 
palvelut - hammassairaudet - purennankorjaus.jpg

PURENNAN KORJAUKSET

Purennan korjauksella voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa hammassairauksia. Tavallisia purennankorjauksella hoidettavia asioita ovat koukut, ylikorostuneet poikittaisharjanteet ja vastinparin puuttumisesta tai epätasaisesta puhkeamisesta johtuvat korkeaksi kasvavat hampaat. Lisäksi rivistään siirtyneitä hampaita voidaan palauttaa riviin toistuvalla purennan korjauksella.  

Poskihampaat voivat olla ylä- ja alapurennassa vaikka etuhampaat ovatkin hyvässä purennassa. Kun hampaalla ei ole vastinparia koko purentapinnalla, hammas tai sen osa kasvaa normaalia korkeammaksi. Tällöin muodostuu koukku useimmiten ensimmäiseen yläposkihampaaseen takimmaiseen alaposkihampaaseen. 

Poskihampaissa on normaalistikin purupinnalla kaksi poikittaista harjannetta ja vastahampaissa on vastaavasti uurre sillä kohtaa. Joskus nämä harjanteet ovat normaalia suuremmat johtuen epänormaalista purentaliikkeestä ja toisaalta. Voimakkaat poikittaisharjanteet voivat estää leukojen liikettä esimerkiksi ratsastettaessa. Ylikorostunut poikittaisharjanne voi olla myös diasteeman vastakkaisella puolella ja painaa rehua hammasväliin.

 
palvelut - hammassairaudet - diastema.jpg

DIASTEMAHOIDOT

Diastemalla tarkoitetaan hampaiden väliä johon kertyy rehua. Diastemoja on eriasteisia, lievimmillään rehua on vain vähän ja se on helposti poistettavissa eikä tällöin aiheuta ongelmaa hevoselle. Rehu voi painua syvälle ikenen alle ja aiheuttaa tulehdusta, kipua ja pahaa hajua suusta. OIreena voi olla rehun pudottelu. Diastema voi muodostua jos hammasrivi ei ole aivan suora ja hampaat ovat toisiinsa nähden vinossa. Nuorella hevosella diasteema voi liittyä hampaiden vaihtumiseen ja diasteema voi korjautua, kun kaikki hampaat ovat vaihtuneet ja puhjenneet. Purentavirhe voi altistaa diastemalle, jos hammas on muita korkeampi, kohdistuu siihen epänormaali purentapaine ja hammas alkaa kääntyä tai työntyä, jolloin muodostuu väli. Diastema on yleinen ja merkittävä vanhoilla hevosilla. Poskihampaat kapenevat normaalisti juurta kohden. Hampaat puhkeavat jatkuvasti eli hampaat kapenevat iän myötä ja välejä voi muodostua.  

Diastemoja hoidetaan puhdistamalla ja diasteman täyttämisellä. Lisäksi purennankorjauksella voidaan usein vaikuttaa diasteman syyhyn. Mikäli tämä ei auta, voi olla tarpeen tehdä diasteman avarrus, jossa hampaiden väliä laajennetaan, jolloin rehu ei pakkaannu hampaiden väliin. Tulehtunut diastema voi johtaa hammasta ympäröivän kudoksen tulehtumiseen ja vaurioitumiseen (parodontiitti).

 
palvelut - hammassairaudet - hampaanpoisto.jpg

HAMPAIDEN POISTOT

Mikäli hammassairauden hoito ei muilla keinoin ole mahdollista hevosen hammas päädytään poistamaan. Hampaanpoistot voidaan useimmiten tehdä seisovalle hevoselle. Hampaan poistaminen on vaativa ja aikaa vievä toimenpide erityisesti nuorella hevosella, jonka hampaanjuuret voivat olla 10 cm pitkät. Poskihampaiden poisto pyritään ensisijaisesti tekemään suun kautta irrottelemalla. Toisinaan tarvitaan muita kirurgisia menetelmiä. Hampaan poistossa on useita mahdollisia komplikaatiota kuten hampaan murtuminen ja kappaleen jääminen poistokuoppaan, hammastaympäröivän luun sekvesteri tai jopa murtuma, poistokuopan tai leukaluun infektio sekä mahdollinen yhteys nenä- tai poskionteloihin. Pääosa komplikaatioista saadaan lopulta hoidettua, mutta toisinaan paraneminen pitkittyy ja hevonen tarvitsee eläinlääkärin kontrollia ja hoitoa useita kertoja poiston jälkeen.