Joulukalenterin 18. luukku

Hevonen ja kipu. Hevosen kipua voi olla vaikeata huomata, sillä saaliseläimenä hevonen pyrkii piilottamaan kipunsa niin pitkään kuin mahdollista. Muutama vuosi sitten julkaistiin hevosen kipuilmeitä kuvaava tutkimus. Kivusta kertovina merkkeinä olivat korvien pitäminen alhaalla tai epäsymmetrisesti, silmien ympäröivien lihasten kulmikkuus, tyhjä/sisäänpäin kääntynyt katse, ulospäin laajat sieraimet sekä huulien, leuan ja pään lihasten jännittyneisyys (kts alla Vetcare Finland Oy tämän pohjalta tekemä esite). Kipumerkkien avulla levossa olevan hevosen kipua on kaikkien helpompi havaita. Sen sijaan ratsain hevosen kivun arviointi voi olla hankalaa, lievä ontuma voi jäädä ratsastajalta havaitsematta, myös epäsopivat varusteet sekä eri sairaudet voivat aiheuttaa kipua, joka ei välttämättä ole helposti havaittavissa. Viime aikaisissa tutkimuksissa onkin yritetty havainnoida samankaltaisia kipumerkkejä ratsastetuilta hevosilta. Näitä merkkejä on verrattu ontuvilla sekä ei-ontuvilla hevosilla. Ontuvat hevoset pitivät merkittävästi enemmän korvia taaksepäin matalana, aukoivat suuta, kulkivat ”kuolaimen päällä”, kantoivat päätään epätasaisesti tai vinossa, kiirehtivät ravissa, vaihtoivat spontaanisti askellajia, pyörittivät huonosti laukkaa, kompuroivat ja vetivät varpaita. Lisäksi eteenpäinpyrkimys oli puutteellinen ja hevonen saattoi vastustella. Vaikka näitä merkkejä oli selkeästi enemmän ontuvilla hevosilla, osaa niistä tavattiin myös ontumattomilla hevosilla. Tämän takia ei voida täysin sanoa, etteikö niitä voisi esiintyä myös kivuttomilla hevosilla. Lisäksi näihin voi myös vaikuttaa kuolaimen sopivuus, ratsastajan taidot, tasapaino ja tuntuma, tutkimuksessa nämä tekijät oli kuitenkin minimoitu, varusteet oli tarkastettu ja ratsastajat olivat samoja. Nämä merkit muuttuvat kuitenkin merkittäväksi, mikäli hevosella alkaa esiintyä useampia kyseisiä merkkejä tai jos muutos on selkeä hevosen aiempaan käytökseen verrattuna, tällöin ne voivat toimia indikaattorina kivusta.

Dyson S, Berger J, Ellis AD, Mullard J. Development of an ethogram for a pain scoring system in ridden horses and its application to determine the presence of musculoskeletal pain. Journal of veterinary behaviour. 2018: 23: 47-57.

Gleerup K, Forkman B, Lindegaard C. An equine pain face. Veterinary Anaesthesia and Analgesia. 2015: 42:103-114.

20181217_133944.jpg