Joulukalenterin 8. luukku


Joulun lähestyessä haluamme nostaa esille tärkeää asiaa, itämeren suojelua. Tänä vuonna lahjoitimme joulukortti rahat Baltic Sea Action Group :lle itämeren suojeluun. BSAG:lla on tällä hetkellä käynnissä carbon action https://carbonaction.org/etusivu/ hanke, johon varoja suunnataan. Kasvit sitovat ilmakehästä hiiltä, joka mikrobien ja sienten avulla varastoituu maaperään. Suurin osa tästä hiilestä jää maaperän ylimpään metrin paksuiseen pintakerrokseen, johon myös maatalous suoraan vaikuttaa. Tällä hetkellä ei tiedetä mikä on maaperän ja peltomaan todellinen potentiaali hiilen sitomisessa ja varastoimisessa. Carbon Action- hankkeen tarkoituksena on tutkia pelto-ja viljelysmaan potentiaalia hiilen sitojana, vaikuttavatko eri viljelyskäytännöt siihen, sekä kehittää toimia, jotka nopeuttavat ja lisäävät maaperän hiilensitomiskykyä. Maaperän kuntoa parantamalla ja hiilen sitomiskykyä lisäämällä vähennetään rehevöitymistä aiheuttavia päästöjä itämereen. Hevonen nurmien ja laidunten käyttäjänä voi näin olla mukana ilmastonmuutostyössä. Sivuilta löytyy tietoa seuraavaa kasvukautta silmällä pitäen.

Hyvää joulun odotusta kaikille!

https://carbonaction.org/etusivu/

Löydä myös Hyvinkään Hevossairaalan ilmakupla kampanjan sivuilta: https://joululahjaitamerelle.fi/

20181205_151927.jpg